1. Zajęcia montessori

Główne założenia metody montessori w Ostrowie Wielkopolskim to:

  • Brak systemu kar i nagród. Metoda stawia nacisk na wolność u najmniejszych a także wykształcenie wewnętrznej motywacji {aby się uczyć|aby zacząć się uczyć|do nauki
  • Swobodna atmosfera pomiędzy dziećmi. W systemie montessori nie ma miejsca na rywalizację między uczniami. Maluchy uczą się wzajemnie od siebie, poprzez wsparcie i pomaganie sobie. One same decydują, gdzie, czego i jak długo chcą się uczyć w danym momencie. Warto także dodać, że dzieci podczas lekcji mogą swobodnie poruszać się po sali.
  • W grupie znajdują się dzieci w różnym wieku, z trzech kolejnych roczników. Ze względu na to, że maluchy uczą się w swoim tempie, a program nauki jest indywidualny, ze względu na to, że każde dziecko jest inne, zdolności i zainteresowania.
  • Nauczyciel ma za zadanie wspierać, pomagać i udostępniać odpowiednie pomoce dydaktyczne dzieciom. Musi on podążać za uczniem przy czym pomagać mu w rozwijaniu uzdolnień.

Nauka programem montessori – jak powinna wyglądać sala?

Pamiętajmy, że tam gdzie dziecko się uczy powinien być porządek. Maluchy mają do użytku pomoce dydaktyczne, dobrane przemyślanie.

1. Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna jest procesem w którym mózg organizuje docierające do niego informacje płynące z ciała i środowiska, po czym wysyła konkretną reakcję. Zmysły kluczowe dla integracji sensorycznej którymi są dotyk, równowaga oraz czucie ciała mają duże znaczenie w codziennym funkcjonowaniu. Są one podstawą rozwoju i działania wszystkich wyższych zmysłów oraz umiejętności. Co do nich należY? Jest to na przykład wzrok, słuch, mowa, umiejętność chodzenia lub zdolność wykonywania precyzyjnych czynności. Zaburzenia integracji sensorycznej mają miejsce, kiedy mózg nie jest zdolny do prawidłowego przetwarzania bodźców zmysłowych. Dziecko wówczas ma problem z wykonaniem i zaplanowaniem własnych działań, może być zbyt bardzo ruchliwe albo mieć kłopoty ze skupieniem się. Pojawiają się również zaburzenia w rozwoju koordynacji ruchu, umiejętności pisania czy czytania.

2. Fizjoterapia

Fizjoterapia to kompleksowe działanie, mające na celu poprawę, przywrócenie a także utrzymanie zdolności ruchowych i funkcjonalnych pacjenta. Wyjątkowo istotne jest także to, że ma to także działanie profilaktyczne, które ma przeciwdziałać wystąpieniu kolejnym epizodów. By uzyskać poprawny stan zdrowia, fizjoterapeuta stosuje kinezyterapię, czyli terapię ruchem oraz terapię manualną polegającą na masażach i technikach które wykonuje fizjoterapeuta.

3. Psychoterapia

Psychoterapia dorosłych w dużej mierze polega na rozmowach z psychoterapeutą. Z uwagi na to ogromna część osób zastanawia się, w jaki sposób prowadzona jest psychoterapia dla dzieci. Metody terapeutyczne dla dzieci dobiera się w odpowiedni sposób do wieku i możliwości poznawczych dziecka. Najmłodsi swoje problemy zazwyczaj odzwierciedlają podczas zabawy, w związku z czym, jeżeli dziecko jest mniejsze, terapeuta bazuje właśnie na tej aktywności. Co więcej często też korzysta z różnych gier, co pomaga nawiązać z dzieckiem więź, dowiedzieć się co lubi, jakie są jego zainteresowania. Taka relacja pomiędzy terapeutą a dzieckiem jest istotna. Istotnym elementem pracy z dziećmi jest również praca rysunkiem. Dzieci mogą w ten sposób wyrazić swoje emocje. Podobnie jest, kiedy teraputa wraz z dzieckiem tworzą opowiadani. Maluch, tworząc opowiadania razem z terapeutą, najczęściej bohaterowi dają swoje własne cechy bądź przedstawia jego sytuację, jako podobną do swojej.