Mikroskop pozwala nam na oglądanie mikro eksponatów, których nie możemy ujrzeć gołym okiem, albo takich które widzimy, ale dostrzeżenie jakiś ich elementów i szczegółów nie jest możliwe. Urządzenie to zbudowane jest z układu optycznego i mechanicznego. Układ optyczny jest odpowiedzialny za właściwe oświetlenie badanego obiektu i jego powiększanie. Układ mechaniczny gwarantuje odpowiednie położenie części układu optycznego.

Jakie są rodzaje mikroskopów?

Znajdziemy ogromne ilości najróżniejszych mikroskopów, różniących się od siebie zastosowaniem, przeznaczeniem oraz drobiazgowością, którą umożliwiają. Początkowo wszelkie produkowane mikroskopy były typu optycznego, ale od tamtego czasu urządzenia zostały udoskonalone i aktualnie wyodrębnić możemy co najmniej kilka różniących się od siebie modeli mikroskopów. Są to na przykład mikroskop akustyczny, polaryzacyjny, holograficzny, operacyjny, porównawczy, pomiarowy i mikroskop konfokalny.

Jakie są różnice pomiędzy mikroskopami?

Mikroskopy mają inne sposoby funkcjonowania, przykładowo mikroskop akustyczny wykorzystuje fale ultradźwiękowe do otrzymywania powiększonego obrazu, a mikroskop holograficzny wykorzystuje pomiar natężenia i fazy promieniowania rozproszonego przez obiekt. Mikroskop atomowy dla odmiany wykorzystuje do obrazowania wiązkę elektronów. Im bardziej natężona energia elektronów, tym krótsza ich fala i lepsza rozdzielczość mikroskopu. 

Część z mikroskopów jest zmodyfikowanąwersją mikroskopu optycznego jak przykładowo mikroskop pomiarowy, który przeznaczony jest do bezdotykowych pomiarów długości w układzie współrzędnych prostokątnych lub biegunowych a także kątów, lub mikroskop fluorescencyjny, którego funkcjonowanie opera się na zjawisku fluorescencji i fosforescencji, zamiast, lub razem ze zjawiskami odblasku i absorpcji światła. Tak samo jest również w przypadku mikroskopu stereoskopowego, który wyróżnia się także tym, że posiada dwa okulary, a nie jeden, co pozwala na oglądanie trójwymiarowego obrazu.

Co to jest mikroskop konfokalny?

Mikroskop konfokalny jest inną odmianą mikroskopu optycznego. Chodzi o to, że podobnie jak mikroskop optyczny do tworzenia obrazu wykorzystuje widmo światła widzialnego. Wyodrębniamy dwa mikroskopy konfokalne – jeden, który korzysta z wiązki promieni laserowych, i drugi, który korzysta z punktowego światła białego.

Różnica pomiędzy mikroskopią optyczną a konfokalną wygląda w ten sposób, że do soczewki mikroskopu konfokalnego przedostaje się tylko światło z jednej płaszczyzny ogniskowania a w mikroskopie świetlnym za to dochodzi sygnał z całego przekroju egzemplarza. To zapewnia pogłębiony kontrast i rozdzielczość.

Mikroskop konfokalny znajduje zastosowanie w dermatologii przy robieniu nieinwazyjnej diagnozy. Pozwala ona na oglądanie skóry in vivo – czyli na żywym organizmie. Znajduje on też zastosowanie w okulistyce. Umożliwia on należyte rozpoznanie chorób rogówki, ale też podczas korzystania z mikroskopu konfokalnego możliwa jest obserwacja procesów zapalnych albo guzów w obrębie spojówki.

Źródło: Kawaska – mikroskopia konfokalna