Każdy z nas prędzej czy później stanie w sytuacji, w której potrzebne stanie się pójście do notariusza. Wykaz usług u notariusza jest bardzo długi i różnorodny. Wedle prawa notariusz to profesja zaufania publicznego, w niektórych sytuacjach tytułuje się go również oficjelem państwowym czy funkcjonariuszem publicznym. Można zauważyć, jak to szczególnie odpowiedzialna rola, zatem osoba mieszcząca się na tym miejscu miała obowiązek przejść wiele zadań przygotowujących do profesji. 

Notariusz z Legionowa – kim jest?

Notariusz to osoba, która desygnowana jest w sytuacji, kiedy strony chcą nadać jakiemuś zdarzeniu formę prawną – notarialną. Jest to postać zobowiązana do doglądania odpowiedniego toku formalności interesanta oraz zabezpieczeniem jego praw. Notariusz to prawnik, który jest upoważniony do tworzenia tak zwanych aktów notarialnych, do których wedle naszego prawa niezbędna jest pomoc notariusza. Ponadto notariusz jest zobowiązany do zapewnienia petentowi wszystkich porad potrzebnych do ukończenia sprawy.

Prócz zobowiązań, notariusz ma także zasady, które musi przestrzegać. Dla przykładu nie ma prawa realizować procedury notarialne, które dotyczą jego rodziny – małżonka, krewnych, osób przysposobionych.

Sprzedaż nieruchomości – obecność notariusza

Jeżeli myślisz nad kupieniem działki, domu czy mieszkania – niezbędna będzie asysta notariusza. W kwestii umów sprzedaży związanych z działkami notariusz ma obowiązek sporządzić akt notarialny, który zbywający się i kupujący powinni podsygnować. W wypadku oczekiwania na powierzenie nieruchomości jest też wariant poświadczenia umowy przedwstępnej. W sytuacji, kiedy sprzedający nie będzie wypełniał obowiązków z umowy, kupujący ma prawo dobiegać swych praw na drodze sądowej.

Testament – niezbędna pomoc notariusza

Podług prawa testament niezapewniony przez notariusza jest jednakowo obowiązujący, co ten potwierdzony. Natomiast czy jest on niepodważalny? Jeśli chcemy mieć przeświadczenie, że nasza ostatnia wola zostanie spisana nieprzemijalnie i bezspornie, powinniśmy skorzystać z usług notarialnych. Notariusz przygotuje oświadczenie notarialne, które od razu nabierze mocy prawnej.

Notariusz a umowa najmu

Istnieje wiele wypadków, kiedy nie pomyślimy o tym, żeby stworzyć umowę najmu sygnowaną przez notariusza. Jest to ogromny błąd, który może rzutować niedobrymi konsekwencjami w momencie problemów z wynajmującym lub właścicielem mieszkania. W momencie, gdy wynajmujemy jakiejś osobie lokal, umowa notarialna może okazać się wybawieniem, gdy nie mamy do końca ufności do mieszkańców. W momencie dochodzenia roszczeń mamy dobrą podkładkę i jesteśmy chronieni przez prawo. Koszty tych umów są dużo niższe, niż w przypadku stworzenia standardowego aktu notarialnego.

Źródło informacji: notariusz-legionowo.com.pl